Aktualnosci
ZMIANA ART. 14 USTAWY O ZAWODZIE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO
Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie zmiana art. 14 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego wprowadzona ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014 poz. 1741). W art. 14 USTAWY O ZAWODZIE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Dokonując t
Kursy LexRussica
Na platformie (zakładka "Wejście na kursy") są umieszczone kursy LexRussica w trzech wersjach: LexRussica1 (22 lekcje), LexRussica1-NOVITAS (40 lekcji) oraz LexRussica 2 (30 lekcji). Od stycznia 2013 roku osoby zainteresowane otrzymują dostęp do wszystkich kursów i mogą wybrać swój własny zestaw 10, 20 lub więcej lekcji (tekstów).
Studia podyplomowe dla adeptów zawodu tłumacza przysięgłego
Oferta szkół wyższych w zakresie kształcenia tłumaczy
Polecamy do ćwiczeń translatoryjnych polsko-rosyjskich
Tekst Konstytucji RP przetłumaczony na język rosyjski, dostępny na stronie Sejmu RP.
Nowość wydawnicza Wydawnictwa Beck S.A.
Kodeks spółek handlowych - pierwszy przekład na język rosyjski.
Jak zostać tłumaczem przysięgłym?
Nabywanie uprawnień tłumacza przysięgłego
Egzamin na tłumacza przysięgłego
Zakres egzaminu pisemnego i ustnego
Witamy w LinguaLex

Platforma Otwartego Multimedialnego Kształcenia LinguaLex jest interdyscyplinarnym centrum zdalnego e-nauczania w zakresie lingwistyki i prawa obszaru obcojęzycznego, środowiskiem nauki, miejscem spotkań i wspólnej pracy.

Oferta kursowa POMK skierowana jest do następujących grup odbiorców:

•  osób, które już zakończyły formalną edukację, w tym również w innym zawodzie niż wyżej wymieniony i pragną zostać tłumaczami przysięgłymi, w związku z czym planują doskonalić swoją wiedzę i umiejętności zawodowe orz przystąpić do egzaminu w MS,

studentów studiów I, II stopnia i słuchaczy studiów III stopnia filologii, lingwistyki oraz prawa (stacjonarnych i niestacjonarnych) niezależnie od lokalizacji geograficznej, którym dając możliwość nauki o dowolnej porze pozwala na zwiększenie interdyscyplinarności programów studiów,

•  praktykujących tłumaczy i prawników, pragnących poszerzać swoje umiejętności i wiedzę w zakresie prawa i przekładu, a nie mogących tego robić w ramach klasycznych studiów z przyczyn barier geograficznych, czasowych lub społecznych,

•  innych osób, które z różnych przyczyn wyruszyły na ścieżkę poszukiwania prawno-lingwistycznej wiedzy.

Wszystkie kursy organizowane przez POMK dają możliwość uzyskania certyfikatu podpisanego przez e-wykładowcę prowadzącego dany kurs.

Uwaga! Kursy Internetowe moją odmienną specyfikę w stosunku do tradycyjnej formy - trwają zwykle krócej lecz wcale to nie oznacza, że jest mniej pracy niż przy zwykłym przedmiocie semestralnym.

Misją POMK LinguaLex jest rozszerzanie dostępu do samokształcenia i doskonalenia zawodowego tłumaczy, kandydatów na tłumaczy przysięgłych oraz prawników. Dążąc do niwelowania geograficznych, czasowych, społecznych i in.  barier w dostępie do oferty szkoleniowej  wykorzystujemy nowe technologie komunikacyjne, multimedialne i informatyczne otwierając nowe możliwości samodoskonalenia.